[Us] Вратичка в контрола на достъпа до Лаба

Lyuben lyuben.y.petrov at gmail.com
Sun Nov 13 23:53:03 EET 2016


А защо просто, ако не си доверен, да не можеш да си добавиш ПИН в профила(и без това няма за какво да го ползваш)?
Само Крок трябва да каже, дали е ок, че не знам как му работят скриптовете.

> On Nov 13, 2016, at 11:49 PM, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> То не може, реално нещото, на което се звъни в asterisk-а е същото за
> булфона, външния номер и телефоните в лаба.
> 
> On Sun, 13 Nov 2016 22:40:39 +0200
> Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
> 
>> да не може да се отваря И от булфона, ако не си доверен.
>> 
>> 2016-11-13 22:35 GMT+02:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
>> 
>>> Здравейте,
>>> 
>>> Прегледах отново протокола от събранието на УС, и се оказа че сме
>>> пропуснали да обсъдим още един казус. Сценария е следния (давам
>>> пример в най-лошия но възможен вариант):
>>> 1. Непознат посетител се регистрира във Фауна с фейк временен мейл.
>>> 2. Въвежда си случаен телефонен номер и ПИН в профила.
>>> 3. Отива до Булфона, набира 150, фейк номера си и ПИН-а.
>>> 4. Вратата се отваря, а ние нямаме почти никаква достоверна
>>> информация кой е (освен IP адреса на регистрация, в случай че се
>>> логва някъде).
>>> 
>>> Какво може да се измисли в този случай, за да имаме някаква
>>> идентифицираща информация за посетителя?
>>> 
>>> Венци
>>> 
>>> _______________________________________________
>>> Us mailing list
>>> Us at initlab.org
>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>> 
>>> 
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 842 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161113/5df1a0d9/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list