[Us] Вратичка в контрола на достъпа до Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Nov 14 00:06:14 EET 2016


Няма смисъл. Просто винаги допуска само доверени да ползват телефонните
неща, дето искат pin и толкова.

On Sun, 13 Nov 2016 23:53:59 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Не може ли да гледа по caller ID? Ако е Булфона, да пуска само
> доверени.
> 
> 2016-11-13 23:49 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > То не може, реално нещото, на което се звъни в asterisk-а е същото
> > за булфона, външния номер и телефоните в лаба.
> >
> > On Sun, 13 Nov 2016 22:40:39 +0200
> > Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
> >  
> > > да не може да се отваря И от булфона, ако не си доверен.
> > >
> > > 2016-11-13 22:35 GMT+02:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> > >  
> > > > Здравейте,
> > > >
> > > > Прегледах отново протокола от събранието на УС, и се оказа че
> > > > сме пропуснали да обсъдим още един казус. Сценария е следния
> > > > (давам пример в най-лошия но възможен вариант):
> > > > 1. Непознат посетител се регистрира във Фауна с фейк временен
> > > > мейл. 2. Въвежда си случаен телефонен номер и ПИН в профила.
> > > > 3. Отива до Булфона, набира 150, фейк номера си и ПИН-а.
> > > > 4. Вратата се отваря, а ние нямаме почти никаква достоверна
> > > > информация кой е (освен IP адреса на регистрация, в случай че се
> > > > логва някъде).
> > > >
> > > > Какво може да се измисли в този случай, за да имаме някаква
> > > > идентифицираща информация за посетителя?
> > > >
> > > > Венци
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >
> > > >  
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161114/7e6e0167/attachment.sig>


More information about the Us mailing list