[Us] Вратичка в контрола на достъпа до Лаба

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Sun Nov 13 23:53:59 EET 2016


Не може ли да гледа по caller ID? Ако е Булфона, да пуска само доверени.

2016-11-13 23:49 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> То не може, реално нещото, на което се звъни в asterisk-а е същото за
> булфона, външния номер и телефоните в лаба.
>
> On Sun, 13 Nov 2016 22:40:39 +0200
> Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
>
> > да не може да се отваря И от булфона, ако не си доверен.
> >
> > 2016-11-13 22:35 GMT+02:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> >
> > > Здравейте,
> > >
> > > Прегледах отново протокола от събранието на УС, и се оказа че сме
> > > пропуснали да обсъдим още един казус. Сценария е следния (давам
> > > пример в най-лошия но възможен вариант):
> > > 1. Непознат посетител се регистрира във Фауна с фейк временен мейл.
> > > 2. Въвежда си случаен телефонен номер и ПИН в профила.
> > > 3. Отива до Булфона, набира 150, фейк номера си и ПИН-а.
> > > 4. Вратата се отваря, а ние нямаме почти никаква достоверна
> > > информация кой е (освен IP адреса на регистрация, в случай че се
> > > логва някъде).
> > >
> > > Какво може да се измисли в този случай, за да имаме някаква
> > > идентифицираща информация за посетителя?
> > >
> > > Венци
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
> > >
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161113/9c0a4066/attachment.html>


More information about the Us mailing list