[Us] Штрак в лекционната

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Nov 21 01:14:17 EET 2016


По мои спомени, това е правено в предишни години и нямаше особени
проблеми, Владо може да ме допълни.

On Mon, 21 Nov 2016 00:10:42 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> До Штрак: Смятате ли, че фирмата ви няма да си пречи с пребиваващите
> през деня лабъри (членове), и съответно вие няма да им пречите да си
> изпълняват лабърските дейности (игри, слушане на музика, разговори и
> т.н.)?
> 
> До УС: Смятате ли, че би било добре да се информират членовете за
> това, и да се иска и тяхното мнение по въпроса?
> 
> Поздрави,
> Венцислав
> 
> 2016-09-15 8:13 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> 
> > Няма ядове тогава, поне до феста няма да се местим трайно, пък и
> > пичовете същия ден се договорили с Вальо Михов и Виктор Кетипов,
> > които на времето бяха в Резеврата, а сега търкалят Treehouse Lab
> > (техния мини coworking space).
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> > 2016-09-13 23:06 GMT+03:00 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>:
> >  
> >> Мда, грижата е, че на всичкото отгоре, може да е шумно... Та самата
> >> фестовска
> >> подготовка може да ви пречи на вас.
> >>
> >> Apart from that, съм ОК
> >>
> >> On Tue, 13 Sep 2016 18:15:58 +0300,
> >> maniax wrote:  
> >> >
> >> > За феста вероятно ще е проблем, щото даже ни отеснява
> >> > лекционната (и щото в общи линии разпъваме мрежата и видеото на
> >> > оная маса). Не знам дали за тогава ще може да се преместите.
> >> >
> >> > On Tue, 13 Sep 2016 12:01:19 +0300
> >> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >> >  
> >> > > Привет,
> >> > >
> >> > > На скоро имаше запитване към мен за намирането на 3 работни
> >> > > места и евентуално цяла стая за екип от хора, които са в
> >> > > сферата на ИТ. Казах им, че фиксирани не можем да им осигурим,
> >> > > но малко по-късно инак се развиха нещата
> >> > >
> >> > > В момента си дирим офис-асистент на половин работен ден, и с
> >> > > това ще станем 5 души, заради което стаичката ще ни отеснее.
> >> > > Как ви се струва идеята с екипа ни да се преместим в
> >> > > лекционната (по-завряната маса) и да се водим на гъвкаво
> >> > > място, т.е. при събития през деня и вечерта да се изнасяме,
> >> > > така че да не пречим? За нас това ще е окей, защото за
> >> > > последната година не е имало целодневно събитие в работните
> >> > > дни, встрани от две, организирани от мои клиенти за техни си
> >> > > работи, за които събития те си и платиха на Лаба.
> >> > >
> >> > > Ще бъде ли проблем това за организирането на Open Fest
> >> > > примерно, предвид че може да ви трябва целодневно пространство
> >> > > за техника и джунджурии?
> >> > >
> >> > > По-здрави,
> >> > >
> >> > > Vladimir Vassilev
> >> > > root @ init Lab
> >> > > +359 885 448475
> >> > > http://initlab.org  
> >> >  
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>  
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161121/edc99f6c/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list