[Us] Относно организиране на EU IRDC в init Lab

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Nov 24 16:13:53 EET 2016


On Thu, 24 Nov 2016 16:00:50 +0200
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Здравей и извинявай за закъснялия отговор.
> 
> On Wed, 23 Nov 2016 14:09:40 +0200,
> Assen Kanev wrote:

> 
> > * В неделята дали ще може да ползваме звукозаписната стая? Искаме
> > да запишем епизод на Roguelike Radio за конференцията. В този ред
> > на мисли, ако да, имате ли микрофон, който може да ползваме?  
> 
> Ще се погрижим да имате пространство за това. Васил и Иво могат да
> кажат за наличието на микрофон, който да бъде подходящ за целта.
> 

Микрофони има една кофа, Иво като е там може да предложи - на място има
един headset, една брошка, дръжки и какво ли не, остава да решите в
какво искате да вкарате звука за записването (има и няколко аудио
миксера, та не трябва да е проблем). Единствено трябва да си планирате
малко време за организиране (и харесване на техника:) ).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161124/8a30e9c9/attachment.sig>


More information about the Us mailing list