[Us] Относно организиране на EU IRDC в init Lab

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Oct 14 00:18:19 EEST 2016


Имаме опит, имаме хардуер, но не знам колко ще намерим някой да се
занимава в деня на събитието (няколко седмици преди това е openfest и
голяма част от хората ще са уморени). Ще можем да обясним на някой от
вас какво/как да прави и можем да навържем техниката, предполагам това
ще свърши работа?

On Thu, 13 Oct 2016 13:25:51 +0300
Assen Kanev <asen.kanev at gmail.com> wrote:

> Привет на Лаба,
> 
> с Евгени от sysf движим нещата по неконференцията с добър ход и до
> няколко дни ще пратя и плакат/инфо за нея. Искам също така да питам,
> дали някой от вас има опит с видео стрийминг и ако да, дали ще даде
> едно рамо за презентациите в събота (26.11.)? Или пък да даде идея
> как да ги направим нещата.
> 
> Поздрави и до скоро,
> 
> Асен
> 
> 2016-08-03 12:32 GMT+03:00 Assen Kanev <asen.kanev at gmail.com>:
> 
> > Евгени знае, така че със сигурност ще направим нещо подобаващо
> > петъка :) Даже ще го навивам да поканим Джулиан Голъп, ако има
> > желание да представи новата си игра *Phoenix Point*, че има в нея и
> > процедурно генерирани неща доста. А също и да организираме малко
> > настолни игри за вечерите.
> >
> >
> >
> > 2016-08-03 1:42 GMT+03:00 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>:
> >  
> >> Между другото, последният уикенд на месеца удобно идва след
> >> последния петък на
> >> месеца, което ме подсеща за Show your shit Friday. Предполагам имаш
> >> връзки с
> >> организаторите, за да ги поканиш на събитието, ако не – кажи. Може
> >> би би било
> >> яко да се организира SYSF вечерта точно преди конференцията (така
> >> де, ако конференцията не е бейсикли голям show your shit
> >> weekend)? :)  
> >
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161014/e0d9f9f6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list