[Us] Интернет и съд

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Oct 20 11:50:34 EEST 2016


А входящ номер?

On Thu, 20 Oct 2016 11:47:26 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Ми аз гледах, ама се ползваха думички, които не ми подсказваха дали
> трябва да ида, за да питам, или трябва да чакам.
> 
> Фирмено дело 262/2012 иначе.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2016-10-19 13:24 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > On Wed, 19 Oct 2016 13:08:09 +0300
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > > Заглавието е clickbait, изпардон.
> > >
> > > Поднових договора с Netx за още една година при същите условия,
> > > че ме ръчкаха от миналата година - техните договори явно не се
> > > подновяват по подразбиране, а това го бяхме отложили от февруари,
> > > когато тамън заминавах за Аржентина.
> > >
> > > Минах през съда и съдията още не е гледал документите ни, тъй че
> > > за това ще чакаме още. Ако не стане тая седмица, ще трябва да е
> > > след OpenFest, щото от 24 октомври до 4 ноември няма да съм в
> > > София. 
> >
> > Има някъде в сайта на софийски градски съд (който в момента гърми
> > ужасяващо) една система, с която можеш да следиш по входящ номер
> > какво е станало с твоето нещо, ако пратиш тука (пак, че нещо не го
> > намирам) входящия номер и датата, може и ние да гледаме кога ще се
> > покаже.
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161020/de5902ac/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list