[Us] Интернет и съд

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Oct 20 12:06:52 EEST 2016


Намерих го  ( http://195.34.105.130:81/firm_register/index.php е
url-то, без коментар), статусът трябва да е нещо като "Решено",
"заведено" значи, че просто си виси при тях.

On Thu, 20 Oct 2016 11:50:34 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> А входящ номер?
> 
> On Thu, 20 Oct 2016 11:47:26 +0300
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> 
> > Ми аз гледах, ама се ползваха думички, които не ми подсказваха дали
> > трябва да ида, за да питам, или трябва да чакам.
> > 
> > Фирмено дело 262/2012 иначе.
> > 
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> > 
> > 2016-10-19 13:24 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> >   
> > > On Wed, 19 Oct 2016 13:08:09 +0300
> > > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > >    
> > > > Заглавието е clickbait, изпардон.
> > > >
> > > > Поднових договора с Netx за още една година при същите условия,
> > > > че ме ръчкаха от миналата година - техните договори явно не се
> > > > подновяват по подразбиране, а това го бяхме отложили от
> > > > февруари, когато тамън заминавах за Аржентина.
> > > >
> > > > Минах през съда и съдията още не е гледал документите ни, тъй че
> > > > за това ще чакаме още. Ако не стане тая седмица, ще трябва да е
> > > > след OpenFest, щото от 24 октомври до 4 ноември няма да съм в
> > > > София.   
> > >
> > > Има някъде в сайта на софийски градски съд (който в момента гърми
> > > ужасяващо) една система, с която можеш да следиш по входящ номер
> > > какво е станало с твоето нещо, ако пратиш тука (пак, че нещо не го
> > > намирам) входящия номер и датата, може и ние да гледаме кога ще се
> > > покаже.
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
> > >    
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161020/7dd4c028/attachment.sig>


More information about the Us mailing list