[Us] Премахване на достъп за отключване

Mario Mishev mario at ludost.net
Sat Oct 29 08:05:04 EEST 2016


Done

On October 29, 2016 1:45:51 AM GMT+03:00, Petar Velkov <petar at omg.bg> wrote:
>Във връзка с т.9 от глава "Членство" на Правилника на Инит Лаб и тъй не
>
>желая да показвам публично присъствието си на fauna.initlab.org, моля
>да 
>бъдат премахнати правата ми за отключване на лаба.
>
>Благодаря.
>
>_______________________________________________
>Us mailing list
>Us at initlab.org
>http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161029/ee929638/attachment.html>


More information about the Us mailing list