[Us] Премахване на достъп за отключване

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Oct 29 18:01:14 EEST 2016


Искам да пусна за гласуване на УС изключение за Петър Велков от
правилото. Доводите ми са следните:

- За момента той все още изкарва достатъчно време там и е достатъчно
  доверен член.
- Около openfest и разни други неща ще му се налага да отваря/затваря.
- Ако пише, че има един човек и той е отворил вратата, става ясно, че е
  Пешо :)

Ако някой иска да оправим правилника, да каже.

п.с. ще се радвам, ако поне в следващата седмица-две се съсредоточим
в/у вършене на работа, вместо в/у не-особено-смислени спорове. Особено
ако опрем да местим лаба.

On Sat, 29 Oct 2016 05:05:04 +0000
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> Done
> 
> On October 29, 2016 1:45:51 AM GMT+03:00, Petar Velkov <petar at omg.bg>
> wrote:
> >Във връзка с т.9 от глава "Членство" на Правилника на Инит Лаб и тъй
> >не
> >
> >желая да показвам публично присъствието си на fauna.initlab.org, моля
> >да 
> >бъдат премахнати правата ми за отключване на лаба.
> >
> >Благодаря.
> >
> >_______________________________________________
> >Us mailing list
> >Us at initlab.org
> >http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161029/e4b1dd44/attachment.sig>


More information about the Us mailing list