[Us] За достъп на Веняка, до системата за отключване на вратата

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon Sep 26 11:10:37 EEST 2016


Не исках да взимам еднолично решение, предвид очевидната пристрастност, та
предпочетох вие да потвърдите, че е ок. Благодаря!

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2016-09-26 10:57 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> Аз съм ОК. Мисля, че и Владо ще е ок, давай му.
>
> On Mon, 26 Sep 2016 10:41:32 +0300
> Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
>
> > Направо да му дам?
> >
> > 2016-09-26 9:10 GMT+03:00 Alexander Vassilev <al at shtrak.eu>:
> >
> > > Здравейте, УС,
> > >
> > > Имам запитване дали е възможно да се даде достъп за отключване на
> > > вратата на Венелин, като служител на Штрак, без той да е член на
> > > Инит Лаб, но по линия на това, че Штрак плаща за co-working
> > > пространството.
> > >
> > > Поздрави,
> > > Александър Василев
> > > WebDeveloper  at Штрак ООД
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
> > >
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160926/a77562cb/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list