[Us] UPS-и в хаквариума

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Apr 23 12:28:24 EEST 2017


Ако си склонен да дадеш 20 лв за него, мисля, че спокойно можем да го
броим за твой :)

On Sat, 22 Apr 2017 21:53:17 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> В хаквариума има следните UPS-и без батерии:
> 1. FSP EP650 (USB интерфейс)
> 2. ARTronic ART 600 VA (RS232 интерфейс)
> 3. Proflex PRB-S650 (няма интерфейс за управление/мониторинг)
> 
> Тествахме ги с малка батерия, колкото да видим дали електрониката
> работи, и успяхме да подкараме и трите. Към 1. дори се свързахме с
> NUT (Network UPS Tools) и прочетохме данните които праща.
> 
> За 2. има софтуер на Java, който не успях да подкарам.
> 
> Бих желал да купя 1. от лаба, каква цена му определяте?
> 
> Поздрави,
> Венци

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170423/231f9252/attachment.sig>


More information about the Us mailing list