[Us] Fwd: Indiegogo Crowdfunding Workshop - proposal

Alexander Vasilev alexander.dorn at gmail.com
Fri Apr 28 20:24:28 EEST 2017


Какво да му върна на човечеца, или някой друг ще се свързва с него?

---------- Forwarded message ----------
From: Liudmil Vassev <lvassev at bbu.bg>
Date: 2017-04-26 0:21 GMT+03:00
Subject: Re: Indiegogo Crowdfunding Workshop - proposal
To: alexander.dorn at gmail.com
Cc: Inna Boyadzhieva <inna at bbu.bg>


 Здравейте,

Дали имахте време да погледнете нашето предложение?
Ще се радвам, ако може да го обсъдим и да продължим напред към
организирането на едно интересно събитие заедно.

Поздрави,

Людмил

[image: BBU Foundation]         <https://htmlsig.com/t/000001C39RD9>


Liudmil Vassev / Co-founder at BBU & BBU Startup School
lvassev at bbu.bg / +359 897 70 20 72 <+359%2089%20770%202072>

BBU Foundation
32 Lavele Str., 1000 Sofia, Bulgaria
www.bbu.bg

[image: LinkedIn] <https://htmlsig.com/t/000001C2340R>

[image: htmlsig.com] <http://bbu.bg/indiegogo>


On Apr 18, 2017, at 16:09, Liudmil Vassev <lvassev at bbu.bg> wrote:


Здравейте тийм Инит Лаб,

Казвам се Людмил Васев и заедно с Инна Бояджиева представяме Indiegogo
Academic Programa в България. Целта на програмата е да запознава хората с
възможностите, които краудфъндингът предлага, когато става дума за проекти
и идеи.

Бихме искали да предложим да организираме заедно във вашето пространство
безплатен уъркшоп на тема краудфъндинг през идните месеци май или юни,
който да предоставите на вашето камюните и контакти.

Програмата присъства в България от месец ноември 2016 и от тогава активно
се занимаваме с популяризиране на краудфъндинга през посещения на
университети и локации, в които се събират млади и активни хора както в
България така и в съседните държави.

Давам няколко линка към вече преминали обучения, от които може да добиете
представа за атмосферата и духа на уъркшопа. Той условно е разделен на две
части - информационна, в която хората се запознават с някои детайли
свързани с краудфъндинга и упражнение, в което хората на практика
проверяват и изпробват наученото.
Продължителността е 2 астрономически часа.

Линкове (моля кликнете на View Details):

Обучение в Тетово, Македония - ТехПарк към SEEUniversity https://www.
eventbrite.com/e/fund-your-dreams-with-indiegogo-
workshop-tickets-33118802229#

Обучение по време на конференцията за иновации и технологии CodeFest 2017
Охрид, Македония - https://www.facebook.com/codefest.eu/photos/a.
1581789238517031.1073741843.926573710705257/1581789945183627/?type=3&theater


Отворена дискусия в УНСС, София, пред повече от 150 госта -
https://www.eventbrite.com/e/crowdfunding-tickets-32254758852#

Обучение в Coshare Hive - https://www.eventbrite.com/
e/-crowdfunding-indiegogo-coshare-hive-tickets-29984001957

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1282974875101147.1073741838.
971715682893736&type=1&l=8815bba96c

Обучение във Великотърновски университет - https://www.eventbrite.com/
e/crowdfunding-indiegogo-tickets-29339379875#

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1280673721997929.1073741835.
971715682893736&type=1&l=5f4d7b6c40


Второ обучение във Великотърновски университет организирано от факултета по
икономика - https://www.facebook.com/events/697302247116578/?
active_tab=about

Затворено обучение пред аудитория от Национален Военен Университет, Велико
Търново - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.
1280677095330925.1073741836.971715682893736&type=1&l=f6dba84edd


Обучение в Startup Factory, Русе - https://www.eventbrite.com/
e/-crowdfunding-indiegogo--tickets-29702042609#

Участие в Обучение на младежи по социално предприемачество -
https://www.facebook.com/events/1688672588060367/?
acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%
22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab%22%7D]%7D
<https://www.facebook.com/events/1688672588060367/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab%22%7D%5D%7D>
Поздрави и ще очаквам обратна връзка от вас,Людмил Васев

[image: BBU Foundation]         <https://htmlsig.com/t/000001C39RD9>


Liudmil Vassev / Co-founder at BBU & BBU Startup School
lvassev at bbu.bg / +359 897 70 20 72 <+359%2089%20770%202072>

BBU Foundation
32 Lavele Str., 1000 Sofia, Bulgaria
www.bbu.bg

[image: LinkedIn] <https://htmlsig.com/t/000001C2340R>

[image: htmlsig.com] <http://bbu.bg/indiegogo>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170428/a06a363a/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list