[Us] Fwd: Екран и проектор

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Aug 3 13:28:42 EEST 2017


За екрана директно им отказах, остава само въпросът за проектора. Значи
офертата е само за стария проектор.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2017-08-03 11:11 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> Не мисля, че става въпрос за екрана изобщо, поне не видях такова нещо.
>
> On Thu, 03 Aug 2017 07:44:35 +0000
> Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
>
> > не ми харесва идеята да се размества екранът от лекционната, а и
> > проекторът...
> >
> > On Thu, 3 Aug 2017, 09:38 Vasil Kolev, <vasil at ludost.net> wrote:
> >
> > > Ние имаме два проектора, та не мисля, че има проблем.
> > >
> > > On Thu, 3 Aug 2017 09:28:38 +0300
> > > Vladimir Vassilev <vlood at shtrak.eu> wrote:
> > >
> > > > Пичове, питат ни дали може да ни вземат под наем проектора за
> > > > следните дати. Курсът по английски бе отложен, та до средата на
> > > > август няма да се случва.
> > > >
> > > > Промяна в цената ще има ли за въпросната поръчка? Обичайно сме 14
> > > > на ден.
> > > >
> > > > Vladimir Vassilev
> > > >
> > > > CEO
> > > > Shtrak Ltd
> > > > mobile: +359 885 448 475
> > > > email: vlood at shtrak.eu
> > > >
> > > > ---------- Forwarded message ----------
> > > > From: Ivaylo Ivanov <ivaylo at startup.bg>
> > > > Date: 2017-08-01 15:40 GMT+03:00
> > > > Subject: Re: Екран и проектор
> > > > To: Vladimir Vassilev <vlood at shtrak.eu>
> > > >
> > > >
> > > > Добре.Проектора може ли да ми го дадеш за следния период като ще
> > > > ми трябва само между 9:00 и 13:00.
> > > > 7-9 август: 3 дена
> > > > 14-15: 2 дена
> > > > 17-18: 2 дена
> > > >
> > > > След това, ако имате събитие може да ви го върна.
> > > >
> > > > Колко ще струва за този период.
> > > >
> > > > Kind Regards,
> > > >
> > > > Ivaylo Ivanov
> > > > Project Manager & Event Planner
> > > > StartUP Foundation
> > > > tel: 0878 23 77 93
> > > > mail: ivaylo at startup.bg <ivaylo.ivanov at startup.bg>
> > > > web: www.startup.bg
> > > >
> > > > 2017-08-01 10:37 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vlood at shtrak.eu>:
> > > >
> > > > > Здрасти, Иво,
> > > > >
> > > > > Екран не можем да ти предложим, а проекторът се дава срещу 14
> > > > > лева на ден, обаче не можем да го отдадем за толкова дълъг
> > > > > период от време, тъй като от време на време ни трябва за
> > > > > събития.
> > > > >
> > > > > По-здрави,
> > > > >
> > > > > Vladimir Vassilev
> > > > >
> > > > > CEO
> > > > > Shtrak Ltd
> > > > > mobile: +359 885 448 475 <+359%2088%20544%208475>
> > > > > email: vlood at shtrak.eu
> > > > >
> > > > > 2017-07-31 12:25 GMT+03:00 Ivaylo Ivanov <ivaylo at startup.bg>:
> > > > >
> > > > >> Здравей Владо,
> > > > >>
> > > > >> Имам следния въпрос. Ще правя едно обучение и си търса под наем
> > > > >> проектор и екран между 7 и 18 август.
> > > > >>
> > > > >> При вас имате ли такива и ако да ще може ли да ги взема за 2
> > > > >> седмици.
> > > > >>
> > > > >> Благодаря
> > > > >>
> > > > >> Kind Regards,
> > > > >>
> > > > >> Ivaylo Ivanov
> > > > >> Project Manager & Event Planner
> > > > >> StartUP Foundation
> > > > >> tel: 0878 23 77 93
> > > > >> mail: ivaylo at startup.bg <ivaylo.ivanov at startup.bg>
> > > > >> web: www.startup.bg
> > > > >>
> > > > >
> > > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170803/3fab1710/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list