[Us] domain-а initlab.org

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Aug 15 11:17:44 EEST 2017


А ти нямаш ли някакъв, в който си държиш нещата? Идеята ми беше да стои
при теб, като председател, щото така ти ще му оправяш и плащания и
т.н. :)

On Tue, 15 Aug 2017 10:38:51 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Нямам никакъв предпочитам регистрар, вий го изберете.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-08-14 18:19 GMT+03:00 Mario Mishev <mario at ludost.net>:
> 
> > On 08/14/2017 04:47 PM, Vasil Kolev wrote:  
> > > Добрутро, УС Ей-сега се разбра, че домейна още стои при Коко
> > > (който ще смени каквото трябва, че си размествам nameserver-ите),
> > > и се появи въпроса дали и да не му преместим някъде регистрацията
> > > при нас. Аз ползвам easydns, но вероятно най-добрия вариант е да
> > > е някъде при Владо, ако има някой любим registrar.
> > > Мнения/предложения?  
> >
> > Аз съммного за домейна да си е при нас или поне контрола над него :)
> > Ползвам dynadot и са ок.
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170815/401b9330/attachment.sig>


More information about the Us mailing list