[Us] domain-а initlab.org

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Aug 15 10:38:51 EEST 2017


Нямам никакъв предпочитам регистрар, вий го изберете.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2017-08-14 18:19 GMT+03:00 Mario Mishev <mario at ludost.net>:

> On 08/14/2017 04:47 PM, Vasil Kolev wrote:
> > Добрутро, УС Ей-сега се разбра, че домейна още стои при Коко (който ще
> > смени каквото трябва, че си размествам nameserver-ите), и се появи
> > въпроса дали и да не му преместим някъде регистрацията при нас. Аз
> > ползвам easydns, но вероятно най-добрия вариант е да е някъде при
> > Владо, ако има някой любим registrar. Мнения/предложения?
>
> Аз съммного за домейна да си е при нас или поне контрола над него :)
> Ползвам dynadot и са ок.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170815/bf1ceef3/attachment.html>


More information about the Us mailing list