[Us] Кабели и прочее чудесии в лекционната

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Mon Dec 4 15:12:07 EET 2017


Утро,

Аз съм отговорен за поне част от тях и ще се появя тази вечер, за да доразчистя.
Ако има желаещи, може да подхванем и бъркотията в студиото...

On Mon, 4 Dec 2017 15:07:12 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Привет,
> 
> В лекционната все още има няколко кашона, кутии и "легени" около екрана.
> Дали са от феста или от някой друг, донесъл ги в последствие, нямам идея,
> но ще е добро хрумване до утре вечер да си намерят място, защото в противен
> случай ще ги прибера в студиото. Ще се случва събитие и е хубаво да е
> що-годе достъпна лекционната за него.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171204/e37e41ae/attachment.sig>


More information about the Us mailing list