[Us] Кабели и прочее чудесии в лекционната

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Dec 4 15:17:25 EET 2017


Утре вечер имам път до лаба за другите неща и ще разпределя каквото има
там, не е проблем да са и в студиото.

On Mon, 4 Dec 2017 15:12:07 +0200
Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net> wrote:

> Утро,
> 
> Аз съм отговорен за поне част от тях и ще се появя тази вечер, за да
> доразчистя. Ако има желаещи, може да подхванем и бъркотията в
> студиото...
> 
> On Mon, 4 Dec 2017 15:07:12 +0200
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> 
> > Привет,
> > 
> > В лекционната все още има няколко кашона, кутии и "легени" около
> > екрана. Дали са от феста или от някой друг, донесъл ги в
> > последствие, нямам идея, но ще е добро хрумване до утре вечер да си
> > намерят място, защото в противен случай ще ги прибера в студиото.
> > Ще се случва събитие и е хубаво да е що-годе достъпна лекционната
> > за него.
> > 
> > По-здрави,
> > 
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171204/ea14fc33/attachment.sig>


More information about the Us mailing list