[Us] Кабели и прочее чудесии в лекционната

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Mon Dec 4 20:54:40 EET 2017


Привет отново,

Разчистих колкото можах около екрана. Част от нещата са в студиото, други са около рака в лекционната (но сравнително подредени и непречещи). Не можах да намеря място единствено на кашона с древни мрежови кабели, за които Васил трябва да се изкаже има ли смисъл да прибираме или можем да хвърлим. 

Би било добре на нещоправенето този четвъртък да се съберем някакви хора, които си имат идея от видео и мрежова техника, за да внесем малко ред в студиото и древния хардуер, донесен от ФМИ.

Поздрави,
Иво

On Mon, 4 Dec 2017 15:12:07 +0200
Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net> wrote:

> Утро,
> 
> Аз съм отговорен за поне част от тях и ще се появя тази вечер, за да
> доразчистя. Ако има желаещи, може да подхванем и бъркотията в студиото...
> 
> On Mon, 4 Dec 2017 15:07:12 +0200
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> 
> > Привет,
> > 
> > В лекционната все още има няколко кашона, кутии и "легени" около екрана.
> > Дали са от феста или от някой друг, донесъл ги в последствие, нямам идея,
> > но ще е добро хрумване до утре вечер да си намерят място, защото в противен
> > случай ще ги прибера в студиото. Ще се случва събитие и е хубаво да е
> > що-годе достъпна лекционната за него.
> > 
> > По-здрави,
> > 
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org  
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171204/e85a5075/attachment.sig>


More information about the Us mailing list