[Us] Кабели и прочее чудесии в лекционната

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Dec 4 21:20:11 EET 2017


Аз утре съм в лаба, за да събирам техника за хакатона. Мисля да подредя
древните кабели и колкото мога видео техниката (Любо в четвъртък ще
взима от нея, в събота аз).

За четвъртък вероятно няма да ме пуснат да дойда, ще видя дали мога да
измисля нещо.

On Mon, 4 Dec 2017 20:54:40 +0200
Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net> wrote:

> Привет отново,
> 
> Разчистих колкото можах около екрана. Част от нещата са в студиото,
> други са около рака в лекционната (но сравнително подредени и
> непречещи). Не можах да намеря място единствено на кашона с древни
> мрежови кабели, за които Васил трябва да се изкаже има ли смисъл да
> прибираме или можем да хвърлим. 
> 
> Би било добре на нещоправенето този четвъртък да се съберем някакви
> хора, които си имат идея от видео и мрежова техника, за да внесем
> малко ред в студиото и древния хардуер, донесен от ФМИ.
> 
> Поздрави,
> Иво
> 
> On Mon, 4 Dec 2017 15:12:07 +0200
> Ivaylo Markov <ivo at lz1irq.net> wrote:
> 
> > Утро,
> > 
> > Аз съм отговорен за поне част от тях и ще се появя тази вечер, за да
> > доразчистя. Ако има желаещи, може да подхванем и бъркотията в
> > студиото...
> > 
> > On Mon, 4 Dec 2017 15:07:12 +0200
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >   
> > > Привет,
> > > 
> > > В лекционната все още има няколко кашона, кутии и "легени" около
> > > екрана. Дали са от феста или от някой друг, донесъл ги в
> > > последствие, нямам идея, но ще е добро хрумване до утре вечер да
> > > си намерят място, защото в противен случай ще ги прибера в
> > > студиото. Ще се случва събитие и е хубаво да е що-годе достъпна
> > > лекционната за него.
> > > 
> > > По-здрави,
> > > 
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org    
> >   
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171204/1df8353c/attachment.sig>


More information about the Us mailing list