[Us] Представител на лаба на FMI Codes

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Dec 12 16:24:53 EET 2017


Ходете и двамата, моля, че няма хора за ментори (т.е. аз не намирам
никакви други), а ще може да им обясните интересни неща:)

On Tue, 12 Dec 2017 16:21:29 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> И аз мога.
> 
> On Dec 12, 2017 16:12, "Ivaylo Markov" <ivo at lz1irq.net> wrote:
> 
> > Аз мога да отида.
> >
> >
> > On Tue, 12 Dec 2017 14:22:44 +0200
> > Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
> >  
> > > Утро,
> > >
> > > Вероятно аз, Владо и Крок няма да можем да присъстваме в петък и
> > > събота.  
> > Някой  
> > > друг би ли се навил да отиде?
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171212/70af76a7/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list