[Us] Новогодишен подкаст

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Thu Dec 21 01:08:30 EET 2017


Привет,

Днес Васил даде идеята да направим един новогодишен подкаст, в който да разкажем
какво сме свършили тази година и какво предстои да се случва с Лаба. Мислим да
го запишем четвъртък или най-късно петък вечер и приемаме мнения и включвания по
въпроса.

Поздрави,
Иво
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171221/827dda06/attachment.sig>


More information about the Us mailing list