[Us] Организиране на workshop

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Dec 25 10:21:43 EET 2017


Аз клоня към безплатен.

On Mon, 25 Dec 2017 01:33:26 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> С Александър (Painkiller359) решихме най-после да направим workshop за
> изработка и програмиране на DIY IOT устройства (безжични у-ва за
> мерене на температура/влажност/атм.налягане). Поръчали сме части за
> 20 комплекта, като идеята е да има не повече от 15 участника, за да
> останат и резервни части (все пак са от Китай).
> Предполагаме че до първата седмица на февруари ще е пристигнало
> всичко, така че може да го организираме за средата на месеца (някъде
> след 14-ти). Самия уъркшоп (т.е. присъствието, софтуера и
> инструкциите) са безплатни, но частите са купени от нас. Затова
> смятаме да въведем следното условие: ако участника желае да задържи
> готовото устройство за себе си, ще е необходимо да заплати цената на
> материалите (около 20 лв.). Ако не, ще остане за нас, а ние ще дарим
> част от устройствата на Лаба (за да може на всяка керемидка да има
> датчик). Та в този случай не знам дали уъркшопа се води платен или
> безплатен, и дали ще трябва ние да плащаме нещо на лаба за
> провеждането му там. Please advise.
> 
> Венци

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171225/beec429d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list