[Us] Достъп до AP

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Wed Feb 8 22:23:33 EET 2017


Здравейте,

Може ли да ми дадете достъп до AP-то в Рубито, за да си закача към него на
USB устройство, което да праща команди към климатика в помещението?
Сорс кода на приложението се намира тук:
https://github.com/user890104/hidapi/blob/own-changes/ir_tx_cli/ir_tx_cli.c

Поздрави,
Венцислав
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170208/2295d9f3/attachment.html>


More information about the Us mailing list