[Us] Достъп до AP

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Wed Feb 8 23:19:04 EET 2017


В началото ще се вика ръчно, когато фауната започне да поддържа климатици
ще се вика през HTTP API с дълга парола (като doorpi-то).

On Feb 8, 2017 23:00, "Vasil Kolev" <vasil at ludost.net> wrote:

> On Wed, 8 Feb 2017 22:23:33 +0200
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
> > Здравейте,
> >
> > Може ли да ми дадете достъп до AP-то в Рубито, за да си закача към
> > него на USB устройство, което да праща команди към климатика в
> > помещението? Сорс кода на приложението се намира тук:
> > https://github.com/user890104/hidapi/blob/own-changes/ir_tx_
> cli/ir_tx_cli.c
> >
>
> А то как точно ще се достъпва, това изглежда като просто нещо command
> line, което нещо друго го вика. Ще се връзва ли някоя система до него,
> ще може да се вика на ръка от двама човека, или?
>
> (по темата за random неща по AP-тата оставям да каже Петко, щото той е
> поел да се грижи за тях)
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170208/0b3a6f88/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list