[Us] Достъп до AP

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Wed Feb 8 23:27:48 EET 2017


Мога да приготвя single-line install команда, с която да се сваля и
компилира. Това достатъчно ли е според теб?

On Feb 8, 2017 23:18, "Petko Bordjukov" <bordjukov at gmail.com> wrote:

> AP-тата се флашват постоянно. Не мога да се занимавам всеки път, когато ги
> префлашвам да компилирам и настройвам рандъм неща по тях. Ако AP ще се
> ползва с тази цел, то всичко допълнително сложено на него, трябва да е
> пакетирано, така че да мога да го добавя в билда на фърмуера.
>
> LEDE идва с вградено JSON-RPC API, което има следния метод
> https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/openwrt/
> luci/master/documentation/api/modules/luci.sys.html#call
>
> 2017-02-08 23:00 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
>
>> On Wed, 8 Feb 2017 22:23:33 +0200
>> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>>
>> > Здравейте,
>> >
>> > Може ли да ми дадете достъп до AP-то в Рубито, за да си закача към
>> > него на USB устройство, което да праща команди към климатика в
>> > помещението? Сорс кода на приложението се намира тук:
>> > https://github.com/user890104/hidapi/blob/own-changes/ir_tx_
>> cli/ir_tx_cli.c
>> >
>>
>> А то как точно ще се достъпва, това изглежда като просто нещо command
>> line, което нещо друго го вика. Ще се връзва ли някоя система до него,
>> ще може да се вика на ръка от двама човека, или?
>>
>> (по темата за random неща по AP-тата оставям да каже Петко, щото той е
>> поел да се грижи за тях)
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170208/8d84d447/attachment.html>


More information about the Us mailing list