[Us] Свикване на Общо Събрание на Инит Лаб

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun Jan 15 23:24:10 EET 2017


Здравейте,

С началото на 2017 по закон се налага да организираме Общо Събрание, на
което да бъде приет годишния отчет за дейността на Лаба, както и за
обсъждане на някои други въпроси. Дневният ред е както следва:


   1. Гласуване на нов член на Управителния Съвет поради оттеглянето на
   Павлина Колева от тази позиция.
   2. Одобряване на годишния отчет за дейността на Лаба.
   3. Други.

Датата е 19.02.2017, ден неделя, часът - 17:00, като при липса на събиране
на достатъчно членове за кворум до 18:00, събранието ще се състои и без
нуждата от такъв.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170115/ee40d6bc/attachment.html>


More information about the Us mailing list