[Us] Приютяване на безплатни курсове по английски

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Jun 22 16:37:27 EEST 2017


Август месец сме съвсем празни по принцип, аз съм за.

On Thu, 22 Jun 2017 16:05:57 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Привет,
> 
> С мен се свърза моя позната, която е започнала организирането на
> интензивни курсове по английски, които са безплатни за участниците, а
> преподавателите са доброволци от Щатите, които ще висят в България до
> края на август. Всяко занятие ще е по 3 часа, като в идеалния случай
> ще се правят всеки ден, а при наличие на достатъчно голям интерес,
> биха водили групи и сутрините (9 до 12). Искат да започнат август
> месец, като за момента имат една уговорена група на едно НПО, която
> ще бъде за 12 поредни дни. Групите ще бъдат с не повече от 8 души +
> лектор.
> 
> Има ли нещо, което да ви притеснява или което да смятате, че трябва да
> уговорим предварително, за да приемем молбата им за приютяване на тези
> занятия? Момичето дойде до Лаба и много хареса релсовата стая, смята,
> че ще им свърши идеална работа и не държат да се настанят в
> лекционната, което значи, че няма да бъдем блокирани от възможността
> за организиране на други събития междувременно.
> 
> Очаквам мнението ви, за да знам какво да ѝ кажа.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170622/12cef929/attachment.sig>


More information about the Us mailing list