[Us] Приютяване на безплатни курсове по английски

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Thu Jun 22 16:25:09 EEST 2017


Привет,

Аз мисля, че курсовете ще се отразят благоприятно на лаба, тъй като доста хора ще научат за неговото съществуване и е възможно по този начин да си намерим нови членове. Освен това самата идея ми харесва и ще се радвам да я подкрепим.

Поздрави,
Иво

On Thu, 22 Jun 2017 16:05:57 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Привет,
> 
> С мен се свърза моя позната, която е започнала организирането на интензивни
> курсове по английски, които са безплатни за участниците, а преподавателите
> са доброволци от Щатите, които ще висят в България до края на август. Всяко
> занятие ще е по 3 часа, като в идеалния случай ще се правят всеки ден, а
> при наличие на достатъчно голям интерес, биха водили групи и сутрините (9
> до 12). Искат да започнат август месец, като за момента имат една уговорена
> група на едно НПО, която ще бъде за 12 поредни дни. Групите ще бъдат с не
> повече от 8 души + лектор.
> 
> Има ли нещо, което да ви притеснява или което да смятате, че трябва да
> уговорим предварително, за да приемем молбата им за приютяване на тези
> занятия? Момичето дойде до Лаба и много хареса релсовата стая, смята, че ще
> им свърши идеална работа и не държат да се настанят в лекционната, което
> значи, че няма да бъдем блокирани от възможността за организиране на други
> събития междувременно.
> 
> Очаквам мнението ви, за да знам какво да ѝ кажа.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170622/2c5a3f2a/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list