[Us] Събрание на УС

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Mar 5 15:00:39 EET 2017


Да те вържем по нещо online вариант ли ти е?

On Sun, 5 Mar 2017 14:47:00 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Единственият ден, в който мога да се появя, е сряда. Организирайте се
> без мен в удобен за всички ви време, а ще гледам ако имам нещо
> специално да обсъждам с вас, да го драсна на писмо преди срещата.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-03-05 14:36 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net>:
> 
> > Здравейте,
> >
> > Време е да направим събрание на УС. Предложенията за дата са в
> > периода 9-12 март, можете да се запишете на http://doodle.com/poll/
> > uamqauxfvtem5in4.
> >
> > Неокончателен дневен ред:
> >
> > 1. Въпроси/предложения от Венцислав Атанасов (Slackware)
> > 2. Провеждане на частни уроци в лаба
> > 3. Идея за ползване на тавана на лаба за storage
> > 4. Github issues
> > 5. Други
> >
> > Поздрави,
> > Иво
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170305/9b597346/attachment.sig>


More information about the Us mailing list