[Us] Събрание на УС

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Mar 6 18:48:09 EET 2017


Финално, 9.04, 19:30 в лекционната, ще го сипя в каледара. Дневен ред:

1. Въпроси/предложения от Венцислав Атанасов (Slackware)
2. Провеждане на частни уроци в лаба
3. Идея за ползване на тавана на лаба за storage
4. Github issues
5. Други

On Sun, 5 Mar 2017 15:40:05 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Няма да съм близо до компютър уикенда, а през седмицата съм на танци
> или курс въпросните дни.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-03-05 15:00 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > Да те вържем по нещо online вариант ли ти е?
> >
> > On Sun, 5 Mar 2017 14:47:00 +0200
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > > Единственият ден, в който мога да се появя, е сряда.
> > > Организирайте се без мен в удобен за всички ви време, а ще гледам
> > > ако имам нещо специално да обсъждам с вас, да го драсна на писмо
> > > преди срещата.
> > >
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org
> > >
> > > 2017-03-05 14:36 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net>:
> > >  
> > > > Здравейте,
> > > >
> > > > Време е да направим събрание на УС. Предложенията за дата са в
> > > > периода 9-12 март, можете да се запишете на
> > > > http://doodle.com/poll/ uamqauxfvtem5in4.
> > > >
> > > > Неокончателен дневен ред:
> > > >
> > > > 1. Въпроси/предложения от Венцислав Атанасов (Slackware)
> > > > 2. Провеждане на частни уроци в лаба
> > > > 3. Идея за ползване на тавана на лаба за storage
> > > > 4. Github issues
> > > > 5. Други
> > > >
> > > > Поздрави,
> > > > Иво
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >  
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170306/56efabdc/attachment.sig>


More information about the Us mailing list