[Us] Fwd: CodingKids

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Mar 23 14:56:45 EET 2017


Ами може да е нещо като "30% или X лв, което излезе по-малко", т.е.
някаква горна граница (като може да е около 100-200лв). Не знам преди
колко им е излязло, но ако са били съгласни тогава, що да не се
съгласят и сега?

On Thu, 23 Mar 2017 14:36:48 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Тая жена организираше заниманията с децата януари месец. Каква цена
> да ѝ обявим? Не е първото питане за платено събитие, 30-те процента
> отблъскват някои хора, а другото е, че трудно можем да следим дали и
> колко пари се взимат за събитията.
> 
> Мнения?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: <milena at promom.eu>
> Date: 2017-03-22 9:22 GMT+02:00
> Subject: CodingKids
> To: "vloo at initlab.org" <vloo at initlab.org>
> 
> 
> Здравей Владо,
> 
> Моля да проверите заетостта на залата за следните дати и потвърдите
> възможност за ползване:
> 
> 22 април
> 
> 13, 20, 27 май
> 
> От 10.30 до 12 часа. /+/- половин час не е проблем
> 
> Трябват ми за работилници по Scratch с деца.
> 
> Моля да предложите и финансови условия, ако има промяна на тези, за
> които сме говорили
> 
> 
> 
> Поздрави
> 
> 
> 
> Милена Радева
> 0888 705 985
> www.promom.eu
> 
> 
> 
> 
> ------------------------------
> [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>
> 
> Този имейл е проверен за вируси от Avast.
> www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170323/2200d0a6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list