[Us] още един УС тая година?

Mario Mishev mario at ludost.net
Thu Nov 23 20:01:34 EET 2017


On 11/23/2017 08:00 PM, Vasil Kolev wrote:
> Добрутро, Да вземем да се видим още един път? Аз имам предложение за
> internet-а на лаба, Иван (на cc:) иска да организира коледно лан парти
> и вероятно има и други въпроси.

Аз съм за.


More information about the Us mailing list