[Us] още един УС тая година?

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Nov 23 20:02:00 EET 2017


+1

2017-11-23 20:01 GMT+02:00 Mario Mishev <mario at ludost.net>:

> On 11/23/2017 08:00 PM, Vasil Kolev wrote:
> > Добрутро, Да вземем да се видим още един път? Аз имам предложение за
> > internet-а на лаба, Иван (на cc:) иска да организира коледно лан парти
> > и вероятно има и други въпроси.
>
> Аз съм за.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171123/6635df22/attachment.html>


More information about the Us mailing list