[Us] workshop idea - да навържем всичкото телефонно оборудване в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Nov 27 18:37:30 EET 2017


Добрутро, добри хора.

Преди време на един курс в лаба сглобихме един ужасяващ contraption
(https://sa.ludost.net/?p=75), в който бяха навързани всякакви странни
неща. Тия дни с lz1irq ни се появи идеята да пробваме да направим
setup, в който да има всичката телефонна техника и някакви други стари
неща и да видим колко странно точно може да е нещото.

В лаба в момента имаме няколко различни варианта за закачане на
аналогови телефони, имаме стари телефони с шайба, по-модерни
телефони, IP телефони, модеми, един булфон, cisco router-и и BRI карти
за тях. Иво има идея да закачим в цялата работа и VAX-а, и като цяло
всичко странно, което може да се донесе (и събере в лаба).

Има ли хора, на които това им звучи интересно като упражнение?:)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171127/0b80b678/attachment.sig>


More information about the Us mailing list