[Us] Управителен съвет?

Mario Mishev mario at ludost.net
Sun Oct 8 13:32:43 EEST 2017


On 10/07/2017 11:38 PM, Vladimir Vassilev wrote:

> Момци, за утре вечер имаме в календара на Лаба, пък и в моя личен,
> планиран управителен съвет. Правим ли го, или ви е много скоро след
> последния? Аз имам за какво да ви говоря, но май са основно неща от
> гитхъб и каквото съм успял да свърша за последните 2 седмици.
>
>
> Ако на част от вас не ви се идва, забравили сте за това и не смятате,
> че има какво толкова да се говори, бих предложил да се организираме за
> същото утре вечер да спретнем едно бързо хакатонче за сайта на Лаба,
> така че да спретнем нещо, адекватно, ако не като нов сайт, то поне
> английска версия. Няма да можем да съберем доброволци за задачката при
> такъв кратък срок, ама пак бихме могли да свършим работа.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org <http://initlab.org/>
>
Аз лично съм ок и с двете неща. Не се сещам какво толкова бихме имали да
си говорим като за УС, та съм по-навит за превода на сайта.

Поздрави,

Марио

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xCB774E1A.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 12983 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171008/acf39599/attachment-0002.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xCB774E1A.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 12982 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171008/acf39599/attachment-0003.key>


More information about the Us mailing list