[Us] Управителен съвет?

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Oct 8 13:36:47 EEST 2017


On Sat, 7 Oct 2017 23:38:20 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Момци, за утре вечер имаме в календара на Лаба, пък и в моя личен,
> планиран управителен съвет. Правим ли го, или ви е много скоро след
> последния? Аз имам за какво да ви говоря, но май са основно неща от
> гитхъб и каквото съм успял да свърша за последните 2 седмици.
> 
> 
> Ако на част от вас не ви се идва, забравили сте за това и не смятате,
> че има какво толкова да се говори, бих предложил да се организираме
> за същото утре вечер да спретнем едно бързо хакатонче за сайта на
> Лаба, така че да спретнем нещо, адекватно, ако не като нов сайт, то
> поне английска версия. Няма да можем да съберем доброволци за
> задачката при такъв кратък срок, ама пак бихме могли да свършим
> работа.

Да се съберем и да свършим някаква работа - няма лошо.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171008/0dc20d9c/attachment.sig>


More information about the Us mailing list