[Us] Управителен съвет?

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Sun Oct 8 13:37:22 EEST 2017


Аз съм ОК с това да се занимаваме със сайта. Мисля, че е твърде скоро за нов УС
и няма какво толкова да си кажем.

On Sat, 7 Oct 2017 23:38:20 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Момци, за утре вечер имаме в календара на Лаба, пък и в моя личен, планиран
> управителен съвет. Правим ли го, или ви е много скоро след последния? Аз
> имам за какво да ви говоря, но май са основно неща от гитхъб и каквото съм
> успял да свърша за последните 2 седмици.
> 
> 
> Ако на част от вас не ви се идва, забравили сте за това и не смятате, че
> има какво толкова да се говори, бих предложил да се организираме за същото
> утре вечер да спретнем едно бързо хакатонче за сайта на Лаба, така че да
> спретнем нещо, адекватно, ако не като нов сайт, то поне английска версия.
> Няма да можем да съберем доброволци за задачката при такъв кратък срок, ама
> пак бихме могли да свършим работа.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20171008/819960dd/attachment.sig>


More information about the Us mailing list