[Us] Ползване на 3д принтера в лаба

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Sun Sep 3 09:08:29 EEST 2017


Здравейте,

Във връзка с https://github.com/initLab/initLab/issues/159 , мога ли да
получа разрешение да ползвам 3д принтера?

Венци
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170903/52013ca4/attachment.html>


More information about the Us mailing list