[Us] Някой се абонира!

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Apr 2 11:38:37 EEST 2018


На fauna.initlab.org може да видиш дали има хора в лаба, Владо би
трябва да е там днес, а тая вечер след 7 и аз ще бъда там.

On Mon, 2 Apr 2018 11:14:50 +0300 (EEST)
denis ganev <menace4 at abv.bg> wrote:

> Това е идеално, кога ще е удобно да мина да говорим и да sign-up-на?
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> >-------- Оригинално писмо -------- 
> 
> >От: Vasil Kolev vasil at ludost.net 
> 
> >Относно: Re: [Us] Някой се абонира! 
> 
> >До: Vladimir Vassilev  
> 
> >Изпратено на: 30.03.2018 12:38 
> 
> 
> Здравей,
> 
> 
> 
> Да допълня Владо, по принцип там имаме един audio mixer през цялото
> 
> време, един кондензаторен и един инструментен микрофон, както и един
> 
> лаптоп с firewire звукова карта. Имаме и някакво количество други
> неща,
> 
> но те се ползват и на други места и ако трябва нещо, може да се
> 
> уговаряме как да се ползва.
> 
> 
> 
> On Fri, 30 Mar 2018 10:55:26 +0300
> 
> Vladimir Vassilev vloo at initlab.org > wrote:
> 
> 
> 
> > Това *всъщност* звучи яко :) 
> 
> >  
> 
> > Виждал ли си студиото? Не е особено просторно, та е хубаво да го
> > имаш 
> 
> > предвид. Другото нещо - не съм сигурен каква част от техниката там
> > ни 
> 
> > е налична за записване и коя заминава от време на време за ползване
> > за 
> 
> > събития навън. Просто казвам, иначе ще може да се изясни, когато 
> 
> > кажеш и ти каква техника би ти била нужна. 
> 
> >  
> 
> > По-здрави, 
> 
> >  
> 
> > Vladimir Vassilev 
> 
> > root @ init Lab 
> 
> > +359 885 448475  
> 
> > http://initlab.org  
> 
> >  
> 
> > 2018-03-30 10:06 GMT+03:00 denis ganev menace4 at abv.bg >: 
> 
> >  
> 
> > > 
> 
> > > Дръмпад, синт и various други в отворени джам сесии, които 
> 
> > > планираме да се превърнат в подкаст някой ден. 
> 
> > > 
> 
> > >  
> 
> > > >-------- Оригинално писмо -------- 
> 
> > > >От: Vladimir Vassilev vloo at initlab.org  
> 
> > > >Относно: Re: [Us] Някой се абонира! 
> 
> > > >До: menace4 at abv.bg  
> 
> > > >Изпратено на: 30.03.2018 08:40  
> 
> > > 
> 
> > > Да, съвсем тъй си е :) 
> 
> > > 
> 
> > > От любопитство - какви планираш да записваш? 
> 
> > > 
> 
> > > Vladimir Vassilev 
> 
> > > root @ init Lab 
> 
> > > +359 885 448475  
> 
> > > http://initlab.org  
> 
> > > 
> 
> > > 2018-03-30 2:17 GMT+03:00 init Lab site propaganda at initlab.org
> > > >: 
> 
> > > 
> 
> > > names: Дракон Ганев 
> 
> > > email: menace4 at abv.bg  
> 
> > > От какво имаш интерес?: Членство (30 лева/месец) 
> 
> > > vaprosi: а) Звукозаписното студио е available с това членство,
> > > нали? 
> 
> > > _______________________________________________ 
> 
> > > Us mailing list 
> 
> > > Us at initlab.org 
> 
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > >  
> 
> 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180402/424cfc36/attachment.sig>


More information about the Us mailing list