[Us] Fwd: [Fw: чертежи студио ]

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Fri Apr 13 13:07:07 EEST 2018


Здравейте,

Препращам чертежите от обекта, където ходихме на оглед с Иво, Гуру и двама
негови колеги.
Изглежда че ще трябва AutoCad, за да ги отворим.

Венци

---------- Forwarded message ----------
From: Екатерина Шишеджиева <k_balabanova at abv.bg>
Date: 2018-04-13 12:25 GMT+03:00
Subject: Fwd: [Fw: чертежи студио ]
To: user89 at gmail.com


Венци, това имам не мога да ги отворя за да видя какво точно е.

Ако има въпроси звънете

Поздрави

Катя


---------- Forwarded message ----------
From: "Екатерина Шишеджиева" <k_balabanova at abv.bg>
To: miovsky at gmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 5 Aug 2016 14:07:06 +0300 (EEST)
Subject: Fwd: [Fw: чертежи студио ]


---------- Forwarded message ----------
From: "Екатерина Шишеджиева" <k_balabanova at abv.bg>
To: "Ицо " <miovsky at gmail.com>
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 7 Apr 2014 15:09:02 +0300 (EEST)
Subject: [Fw: чертежи студио ]

 Ето и чертежите на студиото

Поздрави

Катя


---------- Forwarded message ----------
From: "Екатерина Шишеджиева" <k_balabanova at abv.bg>
To: m.georgiev at address.bg
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 14 Feb 2014 14:15:21 +0200 (EET)
Subject: чертежи студио

Ето и чертежите на студиото

Катя
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-100.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 979020 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0009.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-101.1.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 971780 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0010.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-101-Last.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 1021105 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0011.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-102.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 1034838 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0012.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-102_recover.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 1003285 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0013.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-103.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 1026605 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0014.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-104.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 1005631 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0015.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-201.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 1041103 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0016.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A-202-sa6t sgr.dwg
Type: application/octet-stream
Size: 1098077 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180413/0cab20bc/attachment-0017.obj>


More information about the Us mailing list