[Us] Организиране на редовни talk-ове в Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Aug 7 09:37:38 EEST 2018


Аз съм за, единствения проблем е content-а. На мен правенето на лекция
ми отнема поне една седмица, на хубава такава - две-три...
(или мога да кажа "пробвам ей-тая лекция как ще се получи, очаквайте да
е зле")

On Mon, 6 Aug 2018 20:49:07 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Как ви се струва идеята, всяка втора седмица да се организира редовно
> по един talk/лекция вечер в Лаба? Ако успеем да направим програма за
> следващите 2 месеца, тоест общо 4 лекции, би трябвало да е достатъчно
> за да го обявим за периодично, и след всяка лекция да намираме лектор
> за следващия месец, така че винаги да имаме опашка от 4 броя.
> Какво мислите по въпроса? Идеята е лекциите да са "подгряващи" за
> конференциите на IT tour/OpenFest, но да са целогодишни. По този начин
> хората ще се научат, че всеки четен/нечетен Х ден от седмицата, в
> лаба има лекция.
> Ако искаме да минем една стъпка напред, може да намерим спонсори (тия
> дето си слагат рекламите на фест/тур-овете), и срещу дарение към лаба
> да им сложим рекламите и на тези лекции. Цената за реклама ще е в
> пъти по-малка, разбира се.
> В краен случай, при желание от ФОП може на лекциите да се рекламират
> туровете и феста, а те да направят някакво, дори малко дарение, за
> рекламата.
> Също така, може да записваме лекциите, и да ги излъчваме след месец
> примерно. Така хората ще имат стимул да дойдат на място, ако са
> достатъчно интересни.
> 
> Очаквам всякакви критики и предложения по темата. Предвид последния
> разговор и състоянието на лаба, смятам че като плащаме наем за
> мястото, би било хубаво да го ползваме за нещо смислено през колкото
> можем по-голям процент от времето. А и ако може да се докарат приходи
> от спонсори/продажби, ще е супер.
> 
> Венци

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180807/a8df1b13/attachment.sig>


More information about the Us mailing list