[Us] Относно потенциално спонсорство, което да покрие дефицита в месечния баланс

Mario Mishev mario at ludost.net
Mon Aug 13 16:24:08 EEST 2018


Ако ще правим УС, искам да добавя още нещо. Аз желая да напусна УС и 
може да поговорим за потенциални кандидатури.

Поздрави,

Марио


On 08/13/2018 04:21 PM, Petko Bordjukov wrote:
> Здравейте,
>
> След дискусия в IRC, Мариян любезно предложи да обсъди с маркетинговия
> отдел на Siteground и няколко други фирми спонсорирането на
> сдружението с 5000 лв/година срещу присъствието на рекламни банери в
> Лаба.
>
> Моля УС да обсъди и да вземе решение дали да даде зелена светлина на горното.
>
> Поздрави,
> Петко Борджуков
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/usMore information about the Us mailing list