[Us] Относно потенциално спонсорство, което да покрие дефицита в месечния баланс

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Mon Aug 13 16:53:01 EEST 2018


Само напомням, че избирането и освобождаването на членове на
управителния съвет е правомощие на общото събрание, не на управителния
съвет.
On Mon, Aug 13, 2018 at 4:24 PM Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
>
> Ако ще правим УС, искам да добавя още нещо. Аз желая да напусна УС и
> може да поговорим за потенциални кандидатури.
>
> Поздрави,
>
> Марио
>
>
> On 08/13/2018 04:21 PM, Petko Bordjukov wrote:
> > Здравейте,
> >
> > След дискусия в IRC, Мариян любезно предложи да обсъди с маркетинговия
> > отдел на Siteground и няколко други фирми спонсорирането на
> > сдружението с 5000 лв/година срещу присъствието на рекламни банери в
> > Лаба.
> >
> > Моля УС да обсъди и да вземе решение дали да даде зелена светлина на горното.
> >
> > Поздрави,
> > Петко Борджуков
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us


More information about the Us mailing list