[Us] Setup за студио в лаба за около един месец

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Dec 9 17:38:23 EET 2018


Добтрутро, добри хора,

В сряда (с още малко помощ, Иво и който още дойде) ще setup-нем студио
за podcast с няколко микрофона, което ще се ползва няколко седмици за
да записват Силвина и още някакви хора нещо, свързано с историята на
internet-а в България.

За целта ще заковем на място един аудио миксер, няколко микрофона, един
лаптоп и някаква звукова карта за запис (вероятно моето m-audio). Ако
някой има планове за тениката до края на януари, нека си каже, да знам
как да го планираме.

Също така ако на някой му се идва да помогне сряда вечер, няма да
откажа :)

п.с. нещата, за които не съм сигурен са достатъчно жични дръжки (може
да сложа нещо безжично в краен случай) и стойки за микрофони (няма). за
стойки обмислям да поръчам някакви, предложения?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181209/f98771a3/attachment.sig>


More information about the Us mailing list