[Us] [Tehnika] Setup за студио в лаба за около един месец

Marian Marinov mm at yuhu.biz
Mon Dec 10 04:22:32 EET 2018


Аз май мога да донеса една стойка.
Моят жичен микрофон е в единият куфар на моите микрофони и той си има навивка за стойката, която мога да донеса.

Мариян


On 12/9/18 4:38 PM, Vasil Kolev wrote:
> Добтрутро, добри хора,
> 
> В сряда (с още малко помощ, Иво и който още дойде) ще setup-нем студио
> за podcast с няколко микрофона, което ще се ползва няколко седмици за
> да записват Силвина и още някакви хора нещо, свързано с историята на
> internet-а в България.
> 
> За целта ще заковем на място един аудио миксер, няколко микрофона, един
> лаптоп и някаква звукова карта за запис (вероятно моето m-audio). Ако
> някой има планове за тениката до края на януари, нека си каже, да знам
> как да го планираме.
> 
> Също така ако на някой му се идва да помогне сряда вечер, няма да
> откажа :)
> 
> п.с. нещата, за които не съм сигурен са достатъчно жични дръжки (може
> да сложа нещо безжично в краен случай) и стойки за микрофони (няма). за
> стойки обмислям да поръчам някакви, предложения?
> 
> 
> _______________________________________________
> Tehnika mailing list
> Tehnika at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/tehnika
> -------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181210/fb776e69/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list