[Us] Ремонт на тавана на лекционната - дати

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Dec 11 18:08:17 EET 2018


Това не значи ли буквално да изместим половината лекционна (т.е. шкафа,
rack-а и т.н.? Ако се пазим само от падащи отгоре неща, вероятно мога
да обезопася rack-а, иначе ще е ... сложно.

On Tue, 11 Dec 2018 18:01:18 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Достатъчно е да се посрещне човека и да му се дадат авансови пари,
> каквито поиска. Четвъртъкът преди това ще трябва да приготвим
> помещението, изваждайки всичко чупливо или пречещо, за да може в
> петъка да се започне директно работата, а не тепърва да се разтребва.
> Май ще натисна да избягам от работа по това време, понеже ме съмнява,
> че ще имаме твърде сериозни дела на работа, пък евентуално само може
> да се наложи следобеда да духна за няколко часа за оперативка и
> подобни дреболии.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Tue, Dec 11, 2018 at 4:50 PM Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>
> wrote:
> 
> > Аз не съм от УС, ама мога да дойда, при нужда (work from "home").
> > Венци
> >
> > On Tue, Dec 11, 2018, 16:49 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net wrote:
> >  
> >> Силно вероятно е да мога да присъствам. Иска ли се нещо
> >> по-специфично от мен, или просто трябва да съм там?
> >> On 12/11/18 3:04 PM, Vladimir Vassilev wrote:
> >>
> >> Договорихме ремонт за тавана, като хазайката ще го плати (излиза
> >> около 25 лева на квадрат всичко, като тя очаква да има известно
> >> поскъпване по време на работата, но не сериозно.
> >>
> >> Не съм сигурен дали при нас няма да има спешност, заради която да
> >> се наложи да съм в офиса, заради което е хубаво да знам, ако някой
> >> има възможността на 21-ви декември (петък) да е в Лаба, това ще е
> >> полезно да го знам като резервен вариант за мен.
> >>
> >> Ремонтът ще отнеме не поевче от 3 дни, като аз със сигурност ще съм
> >> наоколо 22 и 23 декември, докато приключи. Пускам датите в
> >> календара, за да се знае.
> >>
> >> По-здрави,
> >>
> >> Vladimir Vassilev
> >> root @ init Lab
> >> +359 885 448475
> >> http://initlab.org
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing
> >> listUs at initlab.orghttp://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>  
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181211/ec8d025f/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list