[Us] Интернет от Бобъря

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Feb 2 10:00:37 EET 2018


Ахой!

Офецеално вече нетя на Лаба се плаща от бобърската ми фирма, заради което
няма да влиза във финансовите ни отчети.

Ако се сещате за подобни или безподобни разходи, за които можем да търсим
спонсорство от външни компании, подхвърляйте идеите, че да го мислим как да
стане ;)

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180202/60eb5f2b/attachment.html>


More information about the Us mailing list