[Us] Интернет от Бобъря

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Feb 6 13:06:50 EET 2018


Животът е сурав и курав. Да свиква :P

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-02-02 13:14 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> Искам да отбележа, че името на фирмата ти е виновно за едно разреваване
> на детето. Звъннаха ми от ipacct да ме питат "верно ли тая фирма така
> се казва", аз почнах да се смея с глас, и малкия чак се стресна :)
>
> On Fri, 2 Feb 2018 10:00:37 +0200
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> > Ахой!
> >
> > Офецеално вече нетя на Лаба се плаща от бобърската ми фирма, заради
> > което няма да влиза във финансовите ни отчети.
> >
> > Ако се сещате за подобни или безподобни разходи, за които можем да
> > търсим спонсорство от външни компании, подхвърляйте идеите, че да го
> > мислим как да стане ;)
> >
> > По-здрави,
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180206/2e0e0475/attachment.html>


More information about the Us mailing list