[Us] Партньорство с HackTUES

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sat Feb 10 11:13:27 EET 2018


Кот Крокидил казал :)

On Feb 9, 2018 23:37, "Vasil Kolev" <vasil at ludost.net> wrote:

> On Fri, 9 Feb 2018 23:28:22 +0200
> Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
>
> > Привет,
> >
> > По случай партньорството с HackTUES имам следните въпроси:
> >
> > * Кое лого да им дадем за сайта и социалните медии? Аз мисля, че
> > http://ivo.schupen.net/initlab/logo.png (най-големият размер,
> > експортиран от repository-то initLab-logo) е ОК.
> >
>
> Ок трябва да е.
>
> > * Не успях да си харесам от сайта текст, подходящ за представяне на
> > лаба по социалните медии. Имаме ли такъв или да се помъча да напиша
> > нещо?
> >
>
> За това и горното, ако искаш виж как е на сайта на феста
> (http://www.openfest.org/2017/bg/sponsorspg/), може да го ползваш за
> пример.
>
> > * Искаме ли да им дадем 200-220 стикера, които да сложат в пакетите за
> > участниците? Ако ви се виждат много, може да отделим по-малко,
> > например стотина, които желаещите да си взимат.
> >
> По-скоро второто, мисля, че напечатахме общо 500.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180210/4596a238/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list